A Galeria is een initiatief voor de heropleving van Lumbo en omgeving. Een dynamisch centrum voor debatten en presentaties, discussies en introductie van nieuwe ideeën gegenereerd door middel van regelmatige bijeenkomsten, gestructureerde cursussen, workshops, tentoonstellingen, evenementen en ga zo maar door. Een ruimte voor overdracht van kennis, informatie, onderwijs (ook door middel van kunst en muziek), cultuur, lezingen over voeding, landbouw, gezin & gezondheid (hygiëne, ziekte preventie, bestrijding cholera en HIV – AIDS).

Door middel van een programma met buitenlandse vrijwilligers (leraren, verpleegkundigen, kunstenaars, boeren) en lokale vrijwilligers (nationale artiesten, ouders, verhalenvertellers, ambachtslieden), streeft  A Galeria ernaar een ruimte in Lumbo te creëren, die zal fungeren als een opleidings-en productie-centrum en een ontmoetingsplaats. Een plaats waarin de lokale bevolking  hun vaardigheden kan ontwikkelen, ervaringen uit wisselen, het geven van en luisteren naar presentaties als dans en muziek, organiseren van tentoonstellingen; produceren en innoveren van lokale producten en talenten uit dit gebied.

Doelstellingen

Verhogen van het  welvaartsniveau van de lokale bevolking, met name gericht op het scheppen van werkgelegenheid, verbetering van onderwijs en algemene gezondheid.

Ontwikkelingsdoelstellingen:

 • Lumbo transformeren tot een centrum van creatief leren
 • Het bestaande onderwijssysteem ondersteunen
 • De toegang tot informatie en wetenschap verbeteren
 • De educatieve ontwikkeling van de kinderen verbeteren
 • De verantwoordelijkheid van de jeugd, de  creativiteit en de werkgelegenheid verbeteren
 • De geletterdheid onder vrouwen verbeteren
 • Starten van een agri-en horti project
 • Starten met het aanplanten van Moringa bomen
 • Het verbeteren van de directe invloed van de dienstverlening op het  toerisme in de omgeving

Specifieke doelstellingen

 • Een zichzelf onderhoudend centrum creëren wat direct de behoeften van de bevolking laat zien
 • Voorzien in een ruimte voor kunst, dans en muziek
 • Voorzien in verschillende mogelijkheden tot zelfstandige kansen en ontwikkelingen voor vrouwen
 • Een solide basis creëren voor kinderen en tieners in een snel groeiend economisch scenario
 • Stimuleren van de mogelijkheden door de ontwikkeling van zelfvertrouwen, creativiteit, verantwoordelijkheid en uiteindelijk kennis

Hoe dit te bereiken

 • Introduceren van technieken voor de ontwikkeling van de beeldende kunst, muziek, dans en theater
 • Zorgen voor training, materialen, gereedschappen en de ruimte om de verschillende kunstvormen te ontwikkelen
 • Cursussen voor IT-en taalvaardigheden ontwikkelen op alle niveaus
 • Toegang tot bibliotheekboeken en speelgoed
 • Verhalen vertellen speciaal voor kinderen
 • Cursussen en workshops voor de ontwikkeling van ambachten, zoals weven, borduren,naaien, pottenbakken, sieraden maken en kleinschalige verwerking van lokale produkten speciaal voor vrouwen
 • Presentatie van educatieve video’s en live seminars
 • Aandacht vestigen op serieuze problemen zoals voeding en ziektepreventie

Productie

A Galeria, Lumbo Training en Productie Centrum zal een productiemogelijkheid creëren om vanaf het begin zo snel mogelijk zelfredzaamheid en economische duurzaamheid te verwezelijken. Aanvankelijk zullen ambachtslieden uit de buurt worden uitgenodigd om in de open ruimte van het complex hun ambachten uit te oefenen. Er is genoeg ruimte beschikbaar  en de restauratie van het complex omvat sanitaire voorzieningen. A Galeria zal hun producten op basis van een kleine commissie verkopen. Andere bronnen van inkomsten zullen het cafe en bakkerij “Cafe Galeria” zijn, waar oa lokale produkten zoals jam, fruitsappen, zelfbereide produkten  zullen worden geserveerd en het toerisme. Jongeren en vrouwen worden opgeleid om in het toerisme te werken door  oa het organiseren van boottochten naar Ilha, rondleidingen op Ilha, Lumbo en omgeving (zoals Cabaceiras, Cabaceira Pequena en Grande hebben historische betekenis en een oude 17e-eeuwse kathedraal, een herenhuis van de vorige gouverneur). In combinatie met het fort van Ilha de Mozambique worden verschillende festivals gepland.

Belangrijke doelen

Kinderen:

A Galeria zal door middel van alternatieve onderwijsprogramma’s op creatieve basis het bestaande onderwijs ondersteunen en aanvullen voor  jonge kinderen en peuters

 • Verhalen vertellen ( incl.  studie van traditionele legendes en verhalen)
 • Theater en rollenspellen
 • Schilderen en tekenen
 • Workshops speelgoed maken van gerecycled materiaal, hoe om te gaan met afval
 • Opvoedkundige video’s en tekenfilms

Tieners:

Creativiteit en verantwoordelijkheid  gaan hier als factoren  hand in hand .  Studenten van de middelbare school van Lumbo, zal worden voorbereid, opgeleid en aangemoedigd om actief deel te nemen aan dit project.

Jongeren kunnen worden geselecteerd op basis van hun deskundigheid en persoonlijke talent. De studenten zelf – onder begeleiding en voortdurende trainingen – zullen geleidelijk worden aangemoedigd om bij te dragen aan de algemene organisatie, promotie en presentaties binnen de activiteiten van de ruimte.

Dus, jongeren  krijgen de kans om beslissingen te nemen, problemen op te lossen, het ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst, de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, terwijl ze leren en plezier hebben.

Dit zal geleidelijk worden bevorderd door middel van een basisopleiding in:

 • Computervaardigheden
 • Portugese en Engelse lessen
 • Management en administratie
 • Budgetcontrole en boekhouding
 • marketing vaardigheden
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Regelmatige bijeenkomsten en evaluatie

Mannen en Vrouwen

Mannen en vrouwen zullen worden gemotiveerd om betrokken te zijn bij het ​​werken met kinderen door middel van actieve betrokkenheid bij hun opleiding. Zij moeten ook leren om te vertrouwen op hun eigen vaardigheden om de welvaart voor hun gezin te vergroten. Het doel is om de rol van vrouwen te vergroten en hen te helpen bij het opstarten van  kleine familiebedrijven met betrekking tot de productie van handarbeid artikelen voor de Galeria Shop en eetbare produkten voor de Galeria cafe , evenals voor directe en onafhankelijke verkoop op de lokale markten. Vrouwen en mannen zal eveneens leren om de voedingswaarde van het voedsel voor de familie te verhogen door te leren om produkten, zoals Moringa poeder, sesamzaad, cacana, baobab vruchten, diverse zaden en gedroogde bladeren te verwerken en zo oa de pap voedingrijker te maken met lokaal geproduceerde ingrediënten.  En zo tevens te werken aan ziektepreventie.

 • Basisonderwijs, lezen en schrijven
 • Naai en weef lessen
 • Uitbreiden van pottenbakkers technieken
 • Verbouwen en bereiden van voeding met lokale producten
 • Leren bestaande kruiden, zaden, groente en fruit te gebruiken in de dagelijkse maaltijden.
 • Lezingen over voeding, hygiene en gezondheid

Farm School

met de medewerking en steun van een particuliere onderneming (MoSagri LTA),  wil A Galeria een ​​mini-boerderij /school creëren met als doel onderwijs te geven in  technieken  voor duurzame productie van groenten en vee. De ruimte van ongeveer 1 ha bestaat al, de ervaring in de agri- en horti sector is ook aanwezig binnen de organisatie.

Dit project zal zichzelf onderhouden in de toekomst, door het leveren aan Mozambique Island, Djambezi, Lumbo en de omliggende plaatsen, van goederen geproduceerd  door de deelnemers van de boerderij en door verkoop van de verwerkte producten.

Winkel en bibliotheek

Eenvoudige winkel en een bibliotheek zoals hierboven beschreven en een permanente kunsttentoonstelling ruimte.  De winkel loopt parallel met de onderwijs-en trainingsprogramma’s. Het doel is het genereren van fondsen voor de vaste exploitatiekosten van de onderwijs-en opleidings activiteiten.

Bibliotheek met verkoop en uitleen van boeken en muziek, een photokopieerapparaat, computers, lesboeken, leermaterialen en cursussen.

Basis renovatie (met het behoud van historische elementen) van een bestaande ruïne  aan de kustzijde van het pand. Om hier een cafe en bakkerij “Cafe Galeria ” te creëren met uitzicht op zee, met live muziek, dans en theater presentaties. Het bereiden van brood van verschillende kwaliteiten, de verkoop van producten die zijn vervaardigd door vrouwelijke deelnemers (taarten, jam, ijs, vruchtensappen, enz.) Deze worden ook verkocht aan restaurants, lodges, hotels en huishoudens. Deze fase heeft tot doel de inkomsten te verhogen en op toekomstige projecten te herinvesteren. Dit kleine bedrijf zal de verkoop van de lokaal geproduceerde voedingsmiddelen, natuurlijke vruchtensappen, brood, conserven, ijsjes, verse koffie en thee introduceren.

Stenenfabriek

Voor de bouw van de lagere school van Marrerene in het district Memba , heeft de POM een “brick-cement”machine van uitstekende kwaliteit gekocht.  Het idee is om in Lumbo bakstenen ​​met lokaal , duurzaam materiaal tegen een lage kostprijs te vervaardigen. Deze onderneming richt zich op de jonge mannen deelnemers van A Galeria. De brick-cement machine zal in de planning direct worden gebruikt voor de voltooiing van de bestaande toiletten en de renovatie van de ruine.

Toerisme

Een groep deelnemers zal worden getraind in het toerisme, om boottochten naar Ilha te organiseren, het organiseren van rondleidingen op Ilha, Lumbo en omgeving(zoals  de Cabaceiras, enz.).

Verwachte resultaten

POM verwacht een vernieuwende ontwikkeling te realiseren op educatief en economisch gebied waarbij de Lumbo gemeenschap de mogelijkheid heeft om hier direkt aan deel te nemen. De focus is om de nieuwe generatie actief te laten meewerken aan zelfontwikkeling en de vrouwen te betrekken bij zowel de opleiding van de kinderen als hun eigen ontwikkeling. PoM verwacht een basis voor ontwikkeling en werkgelegenheid te kunnen realiseren door gebruik te maken van de bestaande kennis en de natuurlijke lokale bronnen en produkten.

Meer in het bijzonder A Galeria zal voorzien in een basis en leermiddelen voor kleine kinderen, handvaten aanreiken voor tieners en de verdere ontwikkeling van mannen en vrouwen ondersteunen.

Unesco gebouw

De ruimte die POM wil gaan gebruiken is een historisch gebouw, oorspronkelijk gebouwd als een militaire basis, gesitueerd aan het begin van Lumbo,zeer dicht bij de toegangsweg naar Ilha de Mozambique. De procedure om deze ruimte voor langere tijd in bruikleen te krijgen van GACIM en UNESCO voor A Galeria Project is gestart.

De ruimte bestaat uit een grote kamer met toegang tot de hoofdweg, 3 grote kamers die uitkomen op een ommuurde ruimte, 2 badkamers (nog niet helemaal af), een grote overdekte ruimte in de schaduw van de traditionele Ilha boom (Neem) en een reeks van oude ruïnes. Een van de ruïnes zal worden omgevormd tot een kleine koffiebar en terras met uitzicht op Ilha, met behoud van de oorspronkelijke ruïnes, de resterende structuren zullen  geleidelijk worden gerestaureerd om er verschillende culturele activiteiten te huisvesten.

A Galeria, start haar activiteiten in deze ruimte, met de grote kamer aan de toegangsweg als verkooppunt, bibliotheek en internet / computer activiteiten.De binnenste kamer wordt gebruikt voor de kleinste kinderen, voor lessen, om te knutselen, te tekenen, naar verhalen te luisteren en naar films te kijken. De andere 2 kamers worden gebruikt voor cursussen, seminars, workshops, tentoonstellingen en voor het administratief beheer van het project.

De grote open ruimten buiten zal ook gebruikt worden voor outdoor activiteiten zoals muziek, dans-en theatervoorstellingen, demonstreren en vervaardigen van lokale ambachten als pottenbakken, aluminuim bewerken, weven, sieraden maken etc.

Geleidelijk POM zal herinvesteren van de opbrengsten en particuliere giften in de restauratie en de bouw van de kleine cafe met terras en het herstellen van de andere ruimtes.

 

Waterput

Wegens gebrek aan zoet water in Lumbo besloten we in eerste instantie om te beginnen

Met de constructie van een waterput.  Na onderzoek  werd op 14mt diepte zoet water gevonden.

De bevolking van Lumbo krijgt hierbij toegang tot een extra bron van fris, helder water.

Wij hebben het voornemen om extra putten te graven in de nabije toekomst.

Ook zijn de eerste 100 Moringa bomen  aangeplant en goed aangeslagen.