De Stichting

Algemeen
The Pearl of Mozambique is een stichting met als doel de verbetering van de welvaart en leefomstandigheden in Mozambique. De geografische focus ligt vooral in de Noordelijke provincie Nampula op Lumbo, Mosuril en Ilha de Mozambique.

Door goed samen te werken met de lokale bevolking hopen wij een zo groot mogelijk duurzaam en ondersteunend draagvlak te creëren. Op lokaal niveau proberen wij te zorgen voor diverse oplossingen die bijdragen aan een afname van armoede en honger en willen wij kunst & cultuur meer op de kaart zet.

Het doel van de Stichting is dan ook het creëren van een centrum voor educatie, kunst & cultuur, gezondheid en voeding, met als doel een voorbeeldfunctie te zijn voor andere regio’s.

Door middel van fundraising, sponsoring en diverse acties proberen wij geld in te zamelen om te investeren in dit centrum gelegen in een van de armste landen ter wereld.

Educatie
The Pearl of Mozambique gelooft sterk in de “Geef ze geen vis, maar een hengel om te vissen”-filosofie, wat inhoudt dat we voornamelijk bezig zijn om de lokale bevolking op eigen benen te laten staan om zodoende een meer duurzame oplossing en verbetering van de welvaart te bewerkstelligen.

Gedurende de laatste jaren heeft de stichting al diverse projecten opgezet ten behoeve van educatie en werkt nu nauw samen met diverse universiteiten in Mozambique zelf. Onder deze projecten behoren onder andere: de bouw van twee kleuterscholen in Lumbo en Nuarro, die, in samenwerking met de overheid, worden voorzien van goed opgeleide leerkrachten en wordt er gebruik gemaakt van gedegen lesmateriaal. Daarnaast zijn er ook een community center en bibliotheek aanwezig.

Gezondheidszorg
Twee cruciale aandachtspunten in de ontwikkeling van Mozambique zijn de verbetering van de gezondheidszorg en de algehele kwaliteit van leven. Om dit te bewerkstelligen zorgen we voor het transport en de import van medicijnen, het bouwen van waterputten, latrina’s, (kleine) ziekenhuisjes en gezondheidsklinieken, en het importeren van goed werkend medisch materiaal, zoals echo-apparatuur. Om om te gaan met medisch materiaal zorgen wij uiteraard ook voor de benodigde trainingen.

Ambulances MozambiqueEen hoogtepunt uit de recente geschiedenis van de stichting is het transport van twee moderne ambulances vanuit Nederland naar Mozambique, in samenwerking met de RAV Brabant. Deze ambulances worden nu actief gebruikt door een medische universiteit in Mozambique en de ontwikkelingen worden uiteraard nauwgezet gevolgd door de stichting.

Kunst & Cultuur:
Een ander belangrijk speerpunt voor The Pearl of Mozambique is de ontwikkeling van kunst en cultuur in diverse regio’s in Mozambique. Uiteraard wordt dit de bevolking niet opgelegd, maar wordt er ruimte en mogelijkheden geboden om een unieke eigen cultuur te ontwikkelen met de bijbehorende kunst. Zo bieden wij op de scholen muziek en danslessen aan voor zowel kinderen als ouders en organiseren wij een spetterend terugkerend interactief festival: Festival D’arte, waar lokale en niet-lokale kunstenaars bij elkaar komen en diverse workshops organiseren,

wordvriend

Doelstelling van The Pearl of Mozambique: Het verbeteren van de welvaart en de leefomstandigheden voor de lokale bevolking in Mozambique.

Het beleidsplan: De stichting zet zich in voor het verbeteren van de welvaart en de leefomstandigheden in Mozambique. De stichting werft geld door middel van fundraising en donaties. Het geworven geld wordt beheerd door het bestuur van de stichting en wordt geïnvesteerd in de diverse projecten waarin de stichting actief is (zie projecten). Deze projecten zijn zeer divers, en variëren van het transporten en doneren van Nederlandse Ambulances tot aan het bouwen van scholen; allemaal met het doel de welvaart in Mozambique te verbeteren.

Het beloningsbeleid: Het bestuur van de stichting werkt op een vrijwilligersbasis. De enige salaris kosten die de stichting heeft, heeft betrekking op de lokale bevolking om bijvoorbeeld de bouw (en het personeel) van scholen te financieren.

Uitgeoefende activiteiten tot dusver (uitgebreide verslagen zijn te vinden op deze website):
– Het transport naar en de implementatie van twee Nederlandse ambulances in Mozambique.
– De bouw van twee scholen (vier klaslokalen)
– De bouw van latrina’s
– Het opzetten van een cultureelcentrum
– Agrarisch project van start
– Donatie van schoolmateriaal en sport/gezondheid producten

Statutair Bestuur:
Marjanne Stam (Voorzitter)
Paul Stam (Penningmeester)
Robert Stam (Secretaris)
Hugo Stam
Marjon van Burken

Financiële verantwoording 
De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt op een 100% non-profit basis. In 2012 werd om en nabij de €25,000 gecollecteerd door middel van donaties en diverse fundraising acties, waarvan elke cent ten goede komt aan (de lokale bevolking van) Mozambique. Van dit opgehaalde bedrag, werd ongeveer 25% besteed aan het transport van de Ambulances, de bijbehorende training en het extra materiaal. Daarnaast werd 50% geïnvesteerd in de bouw van twee scholen, het instrueren/scholen van de lokale bevolking en een bakstenen-machine. De overige gelden werden meegenomen naar het volgende boekjaar, voor toekomstige projecten. Alles hierover valt te lezen op onze website.

Op de link kunt u de financiële statuten van de stichting vinden: Financiële statuten Pearl of Mozambique

Meer informatie en snel op de hoogte zijn? Bezoek onze Facebookpagina!