Een paar weken geleden ontvingen wij een brief van de stichting Salem Ermelo met de aankondiging van een donatie van  € 5000,– voor de restauratie van de maternidade in Lumbo. Wat een heerlijk kerstcadeau!.

Namens het bestuur, supportgroep en alle vrijwilligers heel hartelijk dank en natuurlijk met name namens het personeel en directie van de maternidade in Lumbo.

De doelstelling van Stichting Salem Ermelo is het bevorderen van de gezondheidszorg in de gehele wereld. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door met financiële middelen te helpen waar geen helper is. De stichting heeft geen winstoogmerk.