Allereerst willen we jullie van harte bedanken voor jullie steun in 2012. Hierdoor hebben we gedurende het jaar weer vele mooie dingen kunnen realiseren. Bedankt!

Na het succesvolle transport van de twee ambulances vorig jaar, is dit jaar het businessplan voor de ambulances in gebruik genomen en doen ze nu beide continu dienst in Nampula. De instructieboeken (in het Engels) zijn aangeleverd en er zijn ook al wat reserve onderdelen aangekomen.

In Marrerene is ook het tweede schoolgebouw gerealiseerd en wordt nu de laatste hand gelegd aan de ramen en deuren. Ook zijn we begonnen met de bouw van toiletten (latrina’s). Er zijn schoolmaterialen gedoneerd en er is een uitwisseling geweest van tekeningen met de openbare basisschool in Etten-Leur, de Springplank.

Het lokale voetbalteam van Lumbo heeft voetballen gekregen, evenals de kinderen van de school in Marrerene, zodat er ook op sportief gebied plezier kan worden gemaakt.

Op het gebied van kunst en cultuur is er ondertussen ook veel gebeurd. In mei is er deuitwisselingsexpositiegeweest met Kulungwana uit Maputo (een vereniging ter ondersteuning van jonge kunstenaars) in Mozambique en Atelier Matesh. De opening van de expositie is onder grote belangstelling verricht door de ambassadeur van Mozambique in Nederland H.E. Mrs. Ana Uiena Nemba. De opbrengst is ten goede gekomen aan jonge kunstenaars in Mozambique. Niet alleen het succes van de expositie en de financiële support aan de kunstenaars aldaar, maar met name de enthousiaste verhalen van Maimuna en Gemuce (de overgekomen kunstenaars (foto)) heeft geïnspireerd en geleid tot nieuwe activiteiten. Met lokale sponsoring en sponsoring door The Pearl of Mozambique is Maimuna begonnen aan het opknappen van de school in haar woonwijk. Onder haar begeleiding en met behulp van plaatselijke kunstenaars wordt samen met de schoolkinderen de buitenmuur opgeknapt en later de lokalen.

Voor het agri-project zijn er contacten gelegd met lokale boeren en zijn er afspraken gemaakt met het Ministerie van Landbouw en kennisinstituut Embrapa. Er wordt gekeken naar de meeste geschikte locatie om het project te starten, in goed overleg met de in dit gebied wonende en werkende boeren.

Er is veel te bereiken wanneer we het kennisniveau kunnen verhogen en hen toegang kunnen geven tot zaken als kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, aangezien deze  vooralsnog onbekend en onbereikbaar zijn. We hopen in het nieuwe jaar met dit kleinschalige project te kunnen starten en zo, in samenwerking met de reeds aanwezige kennis, ervaring op te doen en dit geleidelijk uit te breiden.

Al deze zaken zijn mogelijk gemaakt door onze trouwe donateurs, maar ook door diverse royale donaties van:

· De Agrifirm Group (www.agrifirm.com)

· Openbare basisschool De Springplank uit Etten-Leur

· Dhr. en Mevr. Nugteren

· Mevr. J. Verschuren-Pelger

· Regionale Ambulancevoorziening (RAV Brabant Midden-West-Noord)

Ook in het nieuwe jaar gaan we gewoon door met ons werk in Mozambique. In 2013 gaat onder andere ons nieuwe project ‘A Galeria’ van start. Dit creatief en cultureel centrum onderneemt activiteiten in de vorm van:

– Debatten – Vergaderingen – Tentoonstellingen

– Presentaties – Cursussen – Evenementen

– Discussies – Workshops – Etc.

– Lezingen

Dit alles met als doel kennis/informatie te verschaffen en te delen over voeding, landbouw, hygiëne, eerste hulp, medicijnen en het bestrijden van cholera en aids. Dit wordt gedaan door vrijwilligers uit het binnen- en buitenland.

A Galeria is ook een ontmoetingsplaats en een ruimte waar lessen worden gegeven aan jong en oud. Aan de jongste kinderen wordt er les gegeven in bijvoorbeeld tekenen en schilderen, toneel, muziek en andere vaardigheden die aansluiten op het erg eenvoudige basisonderwijs. Ook interactie met buitenlandse schoolkinderen wordt opgezet. Voor de oudere studenten zijn er lessen in bijvoorbeeld de Engelse taal, eenvoudige computervaardigheden, lezingen over kunst, cultuur en de nationale geschiedenis. Daarnaast is er in het centrum de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen tussen studenten en kunstenaars, even als een ruimte voor een ieder die geïnteresseerd is in de interactie of het bijdragen aan de kunst, cultuur en het onderwijs van Mozambique. Studenten van de middelbare school in Lumbo zullen worden aangemoedigd om actief deel te nemen in dit project. Studenten kunnen zich inschrijven op basis van hun vaardigheden en zullen zich, onder professionele begeleiding, bezighouden met de organisatie, promotie, presentatie van diverse initiatieven. Zo geven we de jongeren de kans om beslissingen te nemen, problemen op te lossen, vaardigheden op te doen voor de toekomst en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit alles terwijl ze leren en plezier maken. Daarnaast zal het jongeren aantrekken om naar school te komen, om deel te zijn van een beweging waar ze gehoord,  gezien en gerespecteerd worden.

The Pearl of Mozambique is in onderhandeling met het Ministerie van Onderwijs en Cultuur om het voormalige Unesco gebouw in Lumbo voor een langere periode in bruikleen te krijgen. Het gebouw is al gedeeltelijk gerestaureerd en gebruiksklaar. We kunnen het dan met de lokale bevolking verder restaureren en meer ruimtes creëren. In een latere fase kunnen hier nationale producten en vaardigheden worden ontwikkeld en gedemonstreerd. Uiteindelijk kunnen studenten dan een kleine business opzetten met een bibliotheek met een kopieer apparaat (nu al een speciaal verzoek, ze moeten 3 uur reizen om iets te kopiëren). Daarnaast een café met koffie en nationale producten, die toeristen moet trekken om geld op te halen met de verkoop van handcraft, muziek, dans en demonstraties van lokale handvaardigheden.

We zijn inmiddels begonnen met het geven van Engelse lessen aan twee groepen en ook gaan we de dansgroep uit Lumbo (zie foto’s) ondersteunen en wat meer structureren. Om ze zo spelenderwijs vertrouwd te maken met Engelse woorden.

U zult begrijpen dat we nog lang niet bij de laatste fase zijn en dat er nog heel veel voor nodig is om dit alles te realiseren, materialen, vrijwilligers en met name donateurs. Maar het belangrijkste is dat de lijn erg kort is, we doen alles zelf met de lokale bevolking en dat die lokale bevolking erg enthousiast is en zich ook volledig in zet om dit te laten slagen.

Ondertussen zijn er ook verzoeken tot ondersteuning ingediend bij

– The Rabo foundation

– Inos Stichting Katholiek Onderwijs Breda

– Rotary club Breda Zuid

Mocht u aan het einde van dit jaar nog een eenmalige gift willen doen, dan is de jeugd in Mozambique, daar erg meegeholpen en zorgen wij dat het rechtstreeks bij de locale bevolking terecht komt. Ook maandelijkse vaste donaties, hoe klein ook, helpen erg mee om alle plannen te realiseren. Het Rek.nr. is 149993099 t.n.v. The Pearl of Mozambique.

Tenslotte wensen wij u Prettige Kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2013

We wish you Merry Christmas and a very happy and healthy 2013

Desejamos-lhe um Feliz Natal e um 2013 feliz e saudável

Sorry, comments are closed for this post.