Het jaar 2021 is al net zo onzeker begonnen als 2020 is afgesloten. Ook in Mozambique waren er nog steeds beperkingen en vroeg iedereen zich af hoe lang het allemaal nog gaat duren.

Escolinha

In juni mochten de kleuterscholen weer open. Tot die tijd hebben we ons, vanaf maart, kunnen redden met 1x in de week huiswerk voor de oudsten en wat voorleesactiviteiten in het community center. De speeltuin is gerepareerd, oude bomen zijn verwijderd, de groententuin opnieuw aangeplant en de school extra schoongemaakt en geschilderd. De corona beperkingen hielden in dat er maar 15 kinderen per klaslokaal naar school mochten. Gelukkig mocht ook de bibliotheek weer open zodat er nieuw materiaal beschikbaar was. Eind november hebben 15 kinderen de school verlaten en zij gaan naar de basisschool. Scholen starten weer in februari 2022, als corona het toelaat. 

Community Center

Het community center mocht, na overleg en toestemming vande autoriteiten, wel open blijven. Hier zijn het hele jaar portugese, engelse, franse en naailessen gegeven. Later in het jaar ook mathematics en natuurlijk wat extra activiteiten voor de kleintjes in de periode tot juni. Ook zijn hier regelmatig bijeenkomsten gehouden (met verschillende organisaties), zoals moeder en kind consultaties, ouderen voorziening, corona voorlichting, voeding en hygiene workshops en envirement projekten.

Ook is een start gemaakt met voorbereidingen voor de computerlessen, ondertussen hebben we 2 laptops gedoneerd. In het CC  is het nu vakantie, februari wordt er weer gestart met het nieuwe jaar. De kinderen die een jaar lang de lessen hebben gevolgd hebben een certificaat gekregen.

In december en januari’22 zijn we begonnen met een try-out ATL (actividades tempo livre, vrijetijdsbesteding). 2 x per week worden er activteiten zoals sport, lezen, schilderen, muziek etc. georganiseerd voor kinderen van 6,7,8 jaar.  In juni zijn we van start gegaan met het Cantate project in samenwerking met Kulungwana (Maputo),1 x per week zangles met een feestelijke afsluiting van het jaar in november. Verrassend om te zien dat er in zo’n korte tijd al een echt koortje is gevormd met talentjes. In februari begint het 2ejaar, deze keer ook met instrumenten. Het projekt duurt 5 jaar. Kijk voor de doelstelling van het Cantate projekt op de website.

      

Maternidade

Bij de maternidade was het dit jaar regelmatig crisis. Geen of weinig inkomsten en nog drukker dan het al was. Waar we konden helpen hebben we dat geprobeerd. Zo zijn ook hier watertabs met zeep geplaatst, is er geld gedoneerd voor elektriciteit en fuel voor de ambulance en vanaf april is er met bepaalde regelmaat gezorgd voor een voedselpakket, bestaande uit bloem,olie,suiker,moringa, noten en houtskool,zodat er papinha gekookt kon worden voor de patientjes, de wachtende moeders en het personeel. Ook wordt er nu gebrainstormd over een wat constructievere oplossing.

Tante Paula is blijven breien en dankzij haar is er ook een mooie donatie gedaan van baby pakjes en slaapzakjes. Deze probeert Licinia nu te verkopen en van de opbrengst kan elektriciteit etc. worden gekocht. In november is dr.Adrienne weer geweest, zij kwam met een koffer vol medisch materiaal zoals navelstrengscharen, thermometers, bloeddrukmeters, doppler etc. Ze heeft Licinia weer, weliswaar kortstondig, maar goed kunnen helpen. Lees haar verslag op de website.

Cultuur

Over cultuur valt weinig te vermelden. Het festival is opnieuw uitgesteld. Natuurlijk hebben we nu het Cantate projekt en wordt er in de museumwinkel nog het een en ander verkocht. Ook daar is het halen en brengen, open en dicht.

Dan rest alleen nog een groot “dank je” aan alle vaste donateurs, aan tante Paula, aan Debbie voor het materiaal voor de bibliotheek, aan de Rotary Amersfoort, aan dr.Jan en het SHL voor de gel voor het echoapparaat, aan Mosagri voor de constante supply van Moringa, en aan dr.Adrienne en Medic Foundation voor het medisch materiaal.

Met jullie steun en support konden we ook in deze moeilijke tijd weer hulp bieden in Mozambique

En ook 2022 gaan we er met jullie hulp en nieuwe energie weer een goed jaar van maken, dank je wel.

 

Voor iedereen een heel gezond, voorspoedig, gelukkig en mooi NieuwJaar.