BREDA / DEN BOSCH – Over enkele weken zullen de sirenes van twee ambulances, beschikbaar gesteld door de Regionale Ambulance Voorziening (R.A.V.) Brabant Midden-West-Noord in Den Bosch, te horen zijn op de wegen in Mozambique.
De minister van Volksgezondheid van Mozambique en de directie van de universiteit van Lurio bekijken de twee Brabantse ambulances in Nampula.

De Bredase stichting The Pearl of Mozambique is trots dat er van veel kanten zo positief is gereageerd sinds het moment dat de stichting het aanbod kreeg van R.A.V. Inmiddels zijn de ambulances na de nodige administratieve rompslomp gearriveerd en gestationneerd bij de Lurio-universiteit in de stad Nampula in het Noorden van Mozambique. Twee vrijwilligers van de R.A.V. zijn momenteel in Mozambique om de mensen daar te instrueren over het gebruik van de ambulances en de techniek van auto’s en apparatuur.

The Pearl of Mozambique

De Stichting The Pearl of Mozambique is een privé-initiatief van het Bredase echtpaar Hugo en Marjanne Stam en hun kinderen Robert en Paul. Zij waren enkele jaren geleden op vakantie in Mozambique en raakten daar onder de indruk van de geringe welvaart en het ontbreken van middelen om een behoorlijk leefklimaat te realiseren. Ze besloten er iets aan te doen en richtten na terugkeer in Breda de stichting op, met als doel de leefomstandigheden in enkele dorpen in het noorden van het Afrikaanse land te verbeteren door onder meer aandacht te geven aan werkgelegenheid, gezondheid en onderwijs.

Nanatha en Marrerene

Hun keuze viel op de dorpen Nanatha en Marrerene. De eerste acties en inzamelingen kwamen snel op gang en steeds meer particulieren en bedrijven gaven materiële en financiële steun. Dat dat geld tot de laatste cent in Mozambique wordt besteed, blijkt uit de eerste concrete resultaten. Zo werd er iemand aangesteld voor het algehele toezicht, werden de eerste schoollokalen al aangebouwd en met sober meubilair ingericht, en zijn er plannen voor het opzetten van een pluimveebedrijf. En inmiddels is ook begonnen met de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen in Nanatha en Marrerene.

Terra-brickmachine

Bij de eerste bouwwerkzaamheden bleek al snel dat de stenen die de lokale bevolking zelf bakte, niet geschikt waren voor het bouwen van een school. Dus is onlangs door de stichting een terra-brickmachine aangeschaft waarmee de plaatselijke bouwvakkers na een instructie zelf aan de slag zijn gegaan met het fabriceren van een betere kwaliteit bouwsteen. Inmiddels zijn er al enkele duizenden stenen gemaakt en is de bouw van de twee scholen in volle gang.

Twee ziekenwagens

In de twee dorpen en de regio eromheen was er geen enkele mogelijkheid om ernstig zieken te vervoeren. Het toeval wilde dat na de renovatie van het wagenpark bij de R.A.V. Brabant Midden-West-Noord in Den Bosch, twee ziekenwagens beschikbaar waren om te schenken aan een ontwikkelingsproject. De stichting The Pearl of Mozambique was er als de kippen bij en slaagde er na vele onderhandelingen in het transport van de auto’s per boot te organiseren en te financieren. De aankomst van de ambulances in Nampula werd gevierd met een ceremonie in aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid, de directie van de universiteit en landelijke kranten, radio en televisie.

Geen flauw idee

Maar al snel bleek dat de Mozambiquanen geen flauw idee hadden hoe ze de auto’s en de apparatuur moesten gebruiken. In het hele land is immers geen enkele vergelijkbare ambulance te vinden. Maar ook dit probleem is inmiddels opgelost. Met medewerking van de R.A.V. in Den Bosch vond de stichting The Pearl of Mozambique twee vrijwilligers die momenteel in Mozambique onderricht geven hoe de lokale bevolking de ziekenwagens moeten gebruiken en zeker ook moeten onderhouden.

Twee weken lang les

Ingmar Mekke en Ad Ockeloen geven ruim twee weken lang lessen in motortechniek en kennis van de medische apparatuur , die zich in de ambulances bevindt. Om dit onderdeel helemaal te laten slagen, is er nog grote behoefte aan bijkomende materialen zoals wervelplanken, spalken, traumaspullen en andere apparatuur om de ambulances goed te kunnen laten functioneren.

Nieuwe mijlpaal

Hugo en Marjanne Stam en de mensen om hen heen zijn trots op deze nieuwe mijlpaal in hun acties voor het noorden van Mozambique. Tijdens hun werkbezoeken aan Mozambique hebben ze zelf al meermalen mogen ervaren hoe dankbaar en soms ook ontroerd de lokale bevolking reageert op de projecten, de ideeën en de initiatieven van de stichting.

Veel geld nodig

De Stichting The Pearl of Mozambique heeft voor de verdere ontwikkeling van dit straatarme gebied in Mozambique uiteraard veel geld nodig. Tot nu toe is alles betaald kunnen worden uit giften van particulieren en andere organisaties. Maar het zou nog meer voldoening geven als er meer steun zou komen. En bijvoorbeeld als er scholen of verenigingen in Brabant zouden zijn die acties ten bate van de stichting zouden houden.

Meer weten?

Alles over de werkzaamheden en de projecten van de Stichting The Pearl of Mozambique is te vinden op de eigen, actuele website: www.thepearlofmozambique.com. De belevenissen van Ingmar Mekke en Ad Ockeloen zijn te volgen via hun eigen blog: htpp://ingmar-in-mozambique.blogspot.com.