Help ons het nieuwe community center te realiseren. Tot nu toe was dit centrum een onderdeel van het twee jaar geleden voltooide schoolgebouw (kleuterschool), maar door de vele aanmeldingen hebben we nu alle lokalen nodig voor onderwijs. In het nieuwe gebouw kunnen we dan de workshops (hygiëne, family-planning, voeding etc.) en de ouderbijeenkomsten houden. Tevens kan daar de bibliotheek gehuisvest worden, waar Atija (onze steun en toeverlaat @ Villa Moringa) 1 middag per week een kleinere groep 5-jarigen gaat voorlezen. Daarvoor hebben we meer Portugese kinderboeken nodig. Kunt u ons hieraan helpen? Neem contact met ons op!

In het nieuwe community center zal er ook ruimte zijn voor naschoolse activiteiten voor de kinderen die van de lagere school afkomen.

 

We hebben afgelopen weken uitgebreid met Vasco, onze contactpersoon bij de Cooperação Portuguesa, gesproken over alle mogelijkheden en ook over de fundraising bij de “Wilde Ganzen”. Wij en ook hij, als lokale partner, zijn nu druk bezig om een projectplan en fundraising plan op stellen om aan de Wilde Ganzen voor te kunnen leggen! Wij houden jullie op de hoogte!