Verslag verblijf Lumbo, 20 februari tot 14 maart 2019-03-28

Na een onstuimige aankomst ( geen koffer) en een paar dagen wennen kwam het lesprogramma op gang. Zoals afgesproken was er een tolk aanwezig, Catia, een student environmental studies,  van  Ilha. Zij kon 4 dagen per week komen. Sprak goed engels omdat ze een paar jaar in zuid-afrika had gewoond. Licinia, de verloskundige had inmiddels wat ervaring opgedaan en ook al wat pathologie ( afwijkende echo’s) verwezen. Toch bleek ze de bediening van het apparaat nog niet helemaal onder de knie te hebben, dus daar hebben we weer aandacht aan besteed. Er zou nog een tweede verloskundige mede opgeleid worden, maar die hebben we nauwelijks gezien. Tijdens de spreekuren hebben we flink geoefend. In het begin liep Licinia nog regelmatig weg, maar na een serieus gesprek was ze gemotiveerder. Het is moeilijk voor haar, hoofd van het gezondheidscentrum, waardoor veel tijd van haar gevraagd wordt, een onderbemande  verloskundige kliniek met 100 bevallingen per maand en dan nog iets nieuws leren. Maar ze is zeer slim en gemotiveerd. Er is ook veel pathologie te zien. Deze keer vielen mij met name de teenage-zwangerschappen op, het jongste meisje was 13 jaar! Hier valt nog veel preventief te doen met voorlichting.  Wel bleek af en toe dat men liever geen echo wilde, omdat dat  “een aanval op het lichaam” was. Nu was de setting met mij, de tolk en Licinia ook wel wat imponerend misschien. En ik  hoop en denk dat het haar wel lukt ze te overtuigen dat het goed is als ze weer alleen werkt.  Ze heeft in ieder geval in deze weken weer bijgeleerd, zowel theorie als praktijk. Nu moet er nog een tweede –reserve- verloskundige opgeleid worden. Ik hoop dat ze een gemotiveerde collega vindt en dat ze er de tijd voor heeft om deze op te leiden: teach to teach!.

Er is ook preventief nog heel wat te verbeteren. Bijvoorbeeld over voorlichting anticonceptie, hygiëne, voeding, kennis over de zwangerschap en nog veel meer.

Verder heb ik weer genoten van het bezoek en de gastvrijheid van Marjanne en Hugo. Het is goed toeven in Lumbo.        

Hoe druk het kon zijn                                                                 Concentratie